Malmö has a long history well integrated with modern life and immigration has made Malmö a multicultural centre. Malmö is famous for its parks, make sure you have a stroll in at least some of them, before you leave. You will find out it was very worthwhile.. The Western Harbour is a new - and very chic - district of Malmö, situated by the sea, and build on the former port and industrial land.. Stortorget - Lilla Torg - Gustav Adolf Torg and Möllevångstorget. Malmö Arena is the latest addition to northern Europe’s growing number of modern, multi-purpose concert and event venues.....And-the-Nakashima-Propellor...Several interesting old buildings have been preserved in the very centre of Malmö...
BOKA DIREKT

Boka hotellrum nu:


Incheckning:

Utcheckning:

Malmös torg

Stortorget

Stortorget är hela 2 500 kvm. Det används ofta för olika stora evenemang, som exempelvis Malmöfestivalen då det dukas långbord till det stora kräftkalaset varje år. Här arrangeras även hästsporter och konserter.

Men torgets historia går långt bak i tiden, Stortorget är nämligen Malmös äldsta torg som anlades av Jörgen Kock under 1530-talet. Innan torget tillkom fanns ett kloster på platsen, Helgeandsklostret.

Stortorget blev snabbt nordens största salutorg. Här finner man numera bl a en ryttarstaty av Karl X, kungen som såg till att Skåne blev svenskt år 1658.

Runt Stortorget finns också ett antal sevärda byggnader såsom Rådhuset, Residenset, Jörgen Kocks hus, hotell Kramer och Apoteket Lejonet med gamla anor. På 1580-talet fanns på Stortorget en vattenreservoar som gav de närliggande byggnaderna rinnande vatten. Denna fanns kvar fram till 1867 då ett nytt vattenledningsverk anlades. Numera finns fontänen "Vattenspelet" på platsen för den gamla vattenreservoaren som minner om detta

 

Lilla Torg

När Stortorget inte längre var stort nog för Malmös handel byggdes omkring år 1590 ytterligare ett torg - Lilla Torg. Torget har alltid fungerat främst som marknadsplats för småhandel och torgmarknad.

Fram till 1900 låg det en fyrlängad gård med affärer på det område som är nuvarande Lilla Torg, men gården revs och man byggde en saluhall som kom att ligga kvar fram till 1968. Numera ser torget återigen ut ungefär som det gjorde i ursprungligt skick, med kullerstenar och omgivet av gamla hus.

Hedmanska gården är ett av de äldsta husen på Lilla Torg, där kan man sommartid höra musik från dess gård. Under sommaren är Lilla Torg Malmös stora mötesplats och fungerar som en enda stor uteservering. Här finns också en saluhall och ett antal restauranger. Många kallar Lilla Torg för Malmös Ibiza.

 

Gustav Adolf Torg

Gustav Adolfs Torg var för flera hundra år sedan en betesplats för får där det ibland även hölls en och annan marknad, men även då gick böndernas hästar och betade på området.

En plan för Gustav Adolfs Torg fanns klar redan i början på 1800-talet men den kunde inte genomföras eftersom området var sankt, men 1859 anlades en stor plantering på torget.

Framåt början av 1900-talet hade det vuxit upp träd och det gick spårvagnstrafik på torget, samt att det fanns några små kiosker här och där. 1908 bestämdes att handeln på Gustav Adolfs Torg endast fick omfattas av blommor och växter. Först 1955 fick torget sin nuvarande form, med en stor anlagd damm. Därefter har torget genomgått ett antal förändringar med ständig förnyelse och försköning.

Gustav Adolfs Torg är idag en mötesplats där det ofta händer någonting: Blomsterutställningar, marknader, musikuppträden eller festivaler. Det finns gott om sittplatser på torget, där man kan sitta och betrakta förbipasserande.

 

Möllevångstorget

Engelsmännen beskriver det som "Malmös Soho" och danskarna jämför med Grøntorvet i Köpenhamn "bara større". Det är Möllevångstorget som omtalas - Malmös mest kosmopolitiska torg, en pärla och Malmös hjärta!

Tidigare fanns här odlad jord och betesmarker men när Malmö började utvecklas till en industristad började folk flytta in till staden. De behövde arbete, bostad och ett salutorg. Möllevångstorget är således över 100 år gammalt. Bönderna kom in två dar i veckan med lantbruksprodukter som såldes på torget. Kooperativet Solidar startade här som ett litet bageri år 1907.

Möllan, som torget kallas i folkmun, har alltid varit arbetarnas hemvist. Här låg alla fabriker som höll Malmö vid liv. Här låg också tidningen Arbetet som var arbetarklassens egen tidning. Torget har en lång, livlig och spännande historia.

Idag är det ett område där pulsen är hög och många unga människor bor. Möllan är också som en "stad i staden" där man kan gå jorden runt på fyra kvarter. Här kan man uppleva den exotiska atmosfären som symboliserar Möllan. På dagen är torget känt för sin billiga mat och mångfald. Här är det torghandel, glada miner, skratt och stoj, höga röster och främmande språk från världens alla hörn som blandas och bildar en magisk atmosfär. På kvällen är det den mest krogtäta mötesplatsen i hela Malmö. Här finns även en rad exotiska restauranger. De små butikerna kring torget har öppet längre än vanligt och sommartid är det ett uppsluppet nöjesliv här som inte får missas!
Partner Sites