Malmö has a long history well integrated with modern life and immigration has made Malmö a multicultural centre. Malmö is famous for its parks, make sure you have a stroll in at least some of them, before you leave. You will find out it was very worthwhile.. The Western Harbour is a new - and very chic - district of Malmö, situated by the sea, and build on the former port and industrial land.. Stortorget - Lilla Torg - Gustav Adolf Torg and Möllevångstorget. Malmö Arena is the latest addition to northern Europe’s growing number of modern, multi-purpose concert and event venues.....And-the-Nakashima-Propellor...Several interesting old buildings have been preserved in the very centre of Malmö...
BOKA DIREKT

Boka hotellrum nu:


Incheckning:

Utcheckning:

Gamla Malmö

Read more about the old buildings below
I Malmös centrum bevarades flera intressanta historiska byggnader. De flesta och mest vackra finns runt Stortorget i Gamla staden, särskilt i Gamla Väster samt i s.k. kulturkvarteret S:t Gertrud.

Korsvirkeshus, medeltida handelsgårdar, präktiga borgarhus från Malmös storhetsperiod, skatter som gömmer sig i S:t Petri kyrkan: ta en titt innan du beger dig på en egen stadsvandring.

 

 Rådhuset i Malmö A. Rådhuset

Rådhuset ligger vid stadens äldsta torg, Stortorget. Ursprungligen uppfört 1546, men ombyggt åtskilliga gånger och dagens utförande, med fasaden i holländsk renässansstil, fick det 1864-69.

Adress: Stortorget

 

St: Petrikyrka B. St. Petri kyrka

En av Malmös äldsta byggnader. Den uppfördes i början av 1300-talet i s.k. baltisk tegelgotiksstil. Nuvarande tornspira är från slutet av 1800-talet. I kyrkan finns flera klenoder: altaret i trä från 1611, predikstolen från 1599, en unik boksamling, epitafier och gravstenar...

Adress: Kalendegatan / Mäster Nilsgatan

Kompanihuset C. Kompanihuset

Huset intill Rådhuset uppfördes 1539, och ägdes då av det Danska Handelskompaniet. Det är Nordens bäst bevarade gilleshus från äldre tid.

Adress: Kompanigatan

D. Residenset

Landshövdingens bostad. I byggnaden ingår två hus – ”Kungshuset” och ”Gyllenpalmska huset” från slutet av 1500-talet. Sitt nuvarande utseende fick Residenset 1851. Exteriören ritades då om av arkitekten Fredrik W. Scholander.

Adress: Stortorget

E. Apoteket Lejonet

Malmös äldsta apotek, grundat 1571 och kallat då Dietrichska Apoteket, som fick på slutet av 1800-talet ett nytt säte här. Byggnaden uppfördes i nyrenässansstil av apoteksinnehavaren John Tesch. Apotekets inredning i ek är i gotisk stil

Adress: Stortorget 8/Kalendegatan

F. Jörgen Kocks hus

Malmös borgmästare och Danmarks myntmästare Jörgen Kocks lät uppföra detta imponerande byggnadskomplex på 1520-talet. Bara tre byggnader återstår idag av den forna stora tegelpalats.

Adress: Frans Suellsgatan/Västergatan 5

G. Dringenbergska gården

Med rester av en kyrka från 1200-talet och fyra medeltida hus. Henrik Dringenberg var myntmästare i mitten av 1400-talet och husets förste kände ägare. Framför huset står statyn av industrimannen Frans Suell.

Adress: Norra Vallgatan 66

 H. Flensburgska huset

Magasin i Holländsk renässansstil, uppfört 1596 av rådmannen Helmicke Ottesen. Blev Malmös första kommunala byggnadsminne 1968. Idag förvaltas fastigheten av Malmö Museer genom stiftelsen Flensburgska huset och är kansli för Malmö kulturförvaltning.

Adress: Södergatan 9

 I. Faxeska gården

Korsvirkeshus från 1760-talet som restaurerades 1910 av arkitekten August Stoltz.


Adress: Lilla Torg

J. Ekströmska huset

Ännu ett korsvirkeshus från 1720-talet som pryder Lilla torg.

Adress: Hörnet av Lilla Torg och Larochegatan

K. Hedmanska gården

Gammal handelsgård med byggnader från olika tidsepoker, bl.a. korsvirkeshus från slutet av 1500-talet. Själva innegården uppstod på 1720-talet. Magasinsbyggnaden är från slutet av 1800-talet.

Adress: Lilla Torg

L. Diedenska huset

Huset är från 1620. Tillhörande Diedenska sädesmagasinet revs på 1970-talet i samband med saneringen av Carolikvarteret. Huset är granne med Thottska huset.


Adress: Östergatan 6

M. Thottska huset

Thottska huset är Malmös äldsta bevarande korsvirkeshus, byggt 1558. Väggmålningar på ovanvåningen bevarades, dock byggnadens stomme har blivit utbytt på 1970-talet.


Adress: Östergatan 8

N. St. Gertrud

Kvarteret S:t Gertrud består av 19 olika hus från 1500-talet till nutid, bland dem tre stora borgargårdar: Niels Kuntzes gård är typisk för 1500-talet; Rasmus Kieldsons gård är ett exempel på 1600-talsgård, och gathuset i Bagerska gården vittnar om hur husen uppförda för 1800-talets rika borgare såg ut.

Adress: Östergatan 9a

O. F.d. Humanitetens Hus

Det tidigare ridhuset (uppfört 1818) åt husarregementet, så småningom saluhallen och sedan vagnmuséet. har på senaste tiden varit Humanitetens Hus - ett nationellt center för humanitära frågor.

Husarenas ridhus är nu Boule Bar
Det var från början ett ridhus (uppfört 1818) åt Kronprinsens Husarregemente vilka var kvar till 1927 , sedan blev det saluhall och därefter Vagnmuséet. 2005 till 2010 hade Röda Korset Humanitetens Hus - ett nationellt center för humanitära frågor. Sedan 2011 är det Boule Bar, där du både kan motionera och äta gott.

Adress: DrottningtorgetPartner Sites