Malmö has a long history well integrated with modern life and immigration has made Malmö a multicultural centre. Malmö is famous for its parks, make sure you have a stroll in at least some of them, before you leave. You will find out it was very worthwhile.. The Western Harbour is a new - and very chic - district of Malmö, situated by the sea, and build on the former port and industrial land.. Stortorget - Lilla Torg - Gustav Adolf Torg and Möllevångstorget. Malmö Arena is the latest addition to northern Europe’s growing number of modern, multi-purpose concert and event venues.....And-the-Nakashima-Propellor...Several interesting old buildings have been preserved in the very centre of Malmö...
BOKA DIREKT

Boka hotellrum nu:


Incheckning:

Utcheckning:

Malmös historia

Malmö har en händelsrik historia genom århundradena. Redan under stenåldern hittade de första invånarna hit och sedan dess har många händelser bidragit till en färgrik historia. Följ med på en resa genom tiden och läs om delar av Malmös fascinerande historia!

FÖDELSEN

Stenåldern

De första malmöiterna kom till Skåne redan vid stenåldern med syftet att jaga älg, björn, ren och varg. De var klädda i skinnfällar och deras adress var Segebro, som finns intill Segeå nära Lundavägen. Dessa pälsbeklädda invånare trivdes bäst med miljöombyte med jämna mellanrum. För 10 000 år sedan bodde nämligen skåningarna nära vattnet på sommaren och i högre liggande vinterbostäder när kylan satte in.

För 7000 år sedan blev det däremot mer populärt med ett fast boende, om man ska tro de gravfynd som har påträffats. Klimatets förbättring resulterade nämligen i att lövskogarna blev större och naturen erbjöd en bättre levnadsstandard. Att ständigt flytta omkring planlöst tedde sig inte längre lika lockande.

När Öresundsföbindelsen började förberedas i slutet av 1990-talet grävdes det vid Yttre Ringvägen, och se där...
En av våra äldsta kända förfäder har där lämnat en liten liten bit minne efter sig - ett förkolnat textilfragment, bara 0,7x 0,5 cm litet, men 6000 år gammalt! Petersborgsfyndet, som det kallas, är ett av de äldsta textilfynden i Europa. Så, vem vet vilken betydelse UFFs insamlingscontainrar kommer att ha för framtiden...!

Tankarna om kontakter med kontinenten är inte nya för vår tid. Redan på stenåldern hade vi kulturella förbindelser med andra folk. Mot slutet av stenåldern hade djurhållningen utvecklats så mycket att våra jagande förfäder hade nu bytt ut spjut och yxa mot jordbruk. I Skåne utvecklades en kontinentalt påverkad stenålderskultur med begravningsritualer som vi upptäckt i och med storstensgravarna. Inom Fosie har man till exempel hittat en stor stendös inom Hindby Mosse.

Den yngre stenåldern avslutades ungefär 2000 år f Kr, och de lärde tvistar fortfarande om huruvida vi hade invandrare söderifrån i Skåne redan då eller om det bara rörde sig om en kulturutveckling på regional nivå. Vi låter de lärde tvista om detta medan vi lugnt vandrar vidare i historien och ställer oss i dörrmynningen för den skånska bronsåldern.

Bronsåldern

SMHI hade bara glada nyheter, för temperaturen bara steg och det var inte bara vi söderbor som fick njuta av ett fuktigt och varmt väder - hela landet njöt av värmen.

Kontakterna med kontinenten fungerade bra och alltfler föremål tillverkade i brons började dyka upp i landet. De första svärden av brons importerades från långväga resenärer. Vi anammade nya begravningsritualer och bestämde oss för att begrava de våra i högar. Vi tyckte att vi inte var mycket sämre än våra utländska vänner, och innan man visste ordet av pågick tillverkning av bronsföremål även här.
Kelterna hade stort inflytande på oss sydsvenskar och vi utvecklade en egen, framstående bronsålderskultur. Minnen av detta hittas i bland annat Fosie.

Järnåldern

Ungefär 500 år innan Jesus föddes till ungefär 1000 år efter, pågick järnåldern i vårt land. De som satte tonen för utvecklingen var givetvis romarna och grekerna. I sydsverige kunde vi inte motstå frestelsen att importera vackra ting från nyss nämnda riken.

De skånska männen kände äventyrslusten och solen locka och begav sig åstad för att söka lyckan utomlands, medan många olyckliga fruar säkert stod vid kusten och vinkade adjö med tårarna rinnande. Det skedde således stor emigration under den här tiden, långt innan Karl-Oskar och Kristina fick samma tanke.

Skandinavien blir omnämnt av historikerna Tacitus och Prokopius för första gången. Vi nordbor kallades för dani och heruler, med hänvisning till Danmark och Skåne.
Kanske bättre det, än "druler", som våra nästkommande förfäder kanske sedermera blev kallade runtom i dåtidens Europa.

Vikingatiden

800 år efter att den fredlige Jesus gått bort hade vi hos oss enligt vissa, föga sofistikerade män.

Visserligen var de duktiga sjöfarare, upptäcktsresande och handelsmän, men de såg också till att göra Sverige och hela Norden känt, eller snarare ökänt, för sin brist på gentlemans takt och ton. Vikingarna. I Malmö har en viking lämnat ett minne efter sig, den så kallade Fosiestenen som lustigt nog befinns precis utanför Heliga Korsets Kapell i Fosie. De runor han hackade in i stenen dessa dagar långt innan skrivmaskinens intåg, bildade följande mening: ""Esbern reste denna sten efter sin vän Dvärg, en välboren yngling". Denne viking lyckades göra sig och sin vän odödliga. På platsen för Malmö city var det på den tiden så långt ögat kunde se endast strandängar liknande de vid Eskilstorps ängar. Här inträffade både det ena och det andra, bland annat några mil längre söderut det blodiga slaget vid Foteviken.

Fler historiska minnesmärken av intresse är hamnen i Foteviken eller Trelleborgen som visar släktskap med borgar i Danmark. Det finns även samband med danske Harald Blåtand.


1000 - 1300


Harald Blåtand förkunnade på en runsten att Danmark under hans styre blev kristet. Kyrkor, främst i trä, byggdes på gamla hedniska offerplatser

1068 beskriver en tysk magister, Adam av Bremen, Skåneland som Danmarks rikaste, skönaste och viktigaste landsdel, samt som rikets kulturcentrum

Redan 1170 nämns Malmö för första gången i en kyrklig minnesbok. Då kallades Malmö för by, och namnet var Malmöghe, som fritt översatt skulle betyda ungefär "sandhögarna". De som bodde i Skåne under den här tiden hade Danmark som sitt hemland - Skåne var en viktig del av Danmark och Malmö en dansk stad.
Folket talade skånska, en östdansk dialekt. Mynten var danska och kungen i Danmark regerade över Skåne. Han byggde en stark borg i Malmö och en domkyrka i Lund. Ärkebiskopen i Danmark fick sitt säte här.

Under 1200- och 1300-talen får tysk kultur ett stort inflytande på Malmö, främst kulturellt. S:t Petrikyrkan, som påbörjades under början av 1300-talet liknar Mariakyrkan i Lübeck nästan på pricken. Och vi ska inte tro att Öresundsförbindelsen i början av 2000-talet är en ny företeelse: År 1275 far vi livligt fram och tillbaka över sundet, och köpenhamnarna slipper även tull när de seglar in till vår "sandhög"- byn som nu har vuxit till en riktig stad.


1301-1600

Handeln lockade många handelsmän till Malmö, men allt gott för även något ont med sig. Sjörövare började intressera sig för vår stad, och sommaren 1394 lär vi ha haft påhälsning av vitaliebröderna som sägs ha plundrat och bränt ner staden till grunden. Dock bör vi ta den histo- rien med en nypa salt, då författaren av denna berättelse troligtvis har överdrivit händelsen en aning... Sextio år senare kommer ytterligare pirater till staden, vilket inte förvånar eftersom ekonomin i Malmö då var gynnsam och pengar alltid lockar giriga besökare.

I början av 1300-talet var Malmö nästan en tysk stad eftersom så många tyska köpmän bodde här. Originalbyggnaden som kallades Caroli kyrka var avsedd för tyska invånare. Kyrkan revs dock 1880 till förmån för den nuvarande byggnaden med samma namn.

1406 instiftade påven den första skolan i Malmö. Det var en liten byggnad intill kyrkan som kallades för Latinskolan eftersom barnen fick lära sig latin där. Bara några få barn fick gå i Latinskolan och det var bara pojkar. Inga flickor.

1400-talet

Erik av Pommern regerade i Danmark, Norge och Sverige. Erik intresserade sig mest för Malmö. Han ville skydda staden mot fiender. Därför bestämde han att man skulle bygga en hög och kraftig mur mot havssidan. Mot landsidan lät han gräva vallgravar och kasta upp jorden till vallar. Vallgravarna är nu Malmös kanaler där turister om somrarna njuter av en åktur i det glittrande vattnet med båten Rundan!

1437 fick vi vårt stadsvapen av Erik av Pommern. På 1440-talet fick vi även äran att bli kunglig myntpräglingsort för hela riket! Möntergården finns ännu delvis kvar på dagens Malmöhus slott. Den siste av myntmästarna var Jörgen Kock, en herre som skulle komma att bli ett välkänt namn i Malmös historia. Vi återkommer till honom alldeles strax.

1500-talet

1512 Fred sluts mellan Danmark och Sverige i Malmö efter ständiga fejder och blodiga krig.

1513 blir Christian II ny kung i Danmark, och blir senare känd i Sverige under tillnamnet Tyrann, men i dansk och skånsk historia omtalas han med tillnamnet den Gode eller Bondekär. En dansk folkvisa från denna tid talar om den gamle örnen (Christian) som skyddar småfåglarna (småfolket) mot hökarna (adeln). Han står på småfolkets sida och försöker förbättra skolundervisningen i Danmark. Christian II gynnade gärna Malmö, kanske för att hans rådgivare, Hans Mikkelsen var härifrån. Men Christians fiendeskap mot adel och aristokrati blir också den verkliga anledningen till hans fall. Han avsätts från den svenska och danska tronen 1521 respektive 1523 och fördrivs han från Danmark.

Jörgen Kock blev borgmästare i Malmö, under en av stadens mest dramatiska årtionden. Jörgen Kock hade målmedvetet arbetat för att reformationen skulle få sitt fotfäste i Malmö. Predikanten Claus Mortensen fick tillåtelse att predika sin lutherska lära för folket i ett övergivet kapell på en äng utanför staden.

1528
öppnades S:t Petris portar för honom. Vid det laget hade han redan fått folket med sig. Ärkebiskopen försökte hindra hans framfart, men det var för sent. De styrande i staden lade beslag på kyrkans rikedomar och använde dessa till stadens behov. År 1528 öppnades det första tryckeriet i Malmö. Från detta tryckeri kom ett antal skrifter som kämpade för reformationen. Malmö Latinskola utbildade nu nya präster i den nya läran. Malmö blev den första lutherska staden inom det danska väldet.

Kultur
1420
rasar S:t Petri kyrkas västgavel och tornet följde med.
1442
föll även det nya tornet.
1524
påbörjas reformationen i Danmark och här har Malmö och Skåne en ledande kulturroll. En dansk översättning av Nya Testamentet utges av Malmös borgmästare Hans Mikkelsen och lundakaniken Christian Pedersen.
1528
utges första danska psalmboken "Malmø-Salmebogen" av Claus Mortensen Tøndebinder i Malmö.
1529
förstördes konstskatter av "bildstormarna" som inte ville ha kvar katolska minnen i den nya lutherska kyrkan...


1658

Skåne och Malmö tillhörde Danmark fram till 1658 då regionen blev svensk. Den svenske kungen Karl X befann sig i krig med Polen när Danmark förklarade krig mot Sverige. Karl X svarade genom att snabbt förflytta sina trupper via nuvarande norra Tyskland och Jylland för att anfalla Köpenhamn västerifrån.

Vintern 1657-1658 var väldigt kall och vattnet över Lilla och Stora Bält hade frusit. Genom att marschera över isen, som sällan frös till, överraskade han den danska armén som aldrig hann omgruppera. De tvingades att ge upp och Freden i Roskilde undertecknades i februari 1658. Danmark förlorade Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm såväl som Bohuslän och Trondhjem, i Norge, till Sverige.

Freden i Roskilde innefattade skåningarnas rätt till självadministration och lagstiftning. Denna rätt avskaffades dock av Sverige 1720 och den parlamentära funktionen förflyttades till Stockholm.

Först 1999 fick Skåne tillbaka privilegiet till egen regionsförvaltning.


1601-1800

1619 utfärdade kung Kristian ett brev där det bl a stod att Trelleborgs stadsprivilegier upphävdes och dess invånare uppmanades att flytta till Malmö. Detta lyckades dock inte och Malmö hade en svår tid då de 1644 utsattes för svår belägring.

1658 blev bland annat Blekinge och Bohuslän, Skåne och Malmö försvenskat efter freden i Roskilde.
Karl X Gustav befanns sig med den svenska armén i Polen när Danmark förklarade Sverige krig. Karl X marscherade då upp genom Jylland för att anfalla Köpenhamn. Vintern 1657-58 var mycket kall. Isen över stora och lilla Bält hade frusit. Genom att tåga över isen den 30/1 1658 överrumplades danskarna som genast kapitulerade.

1718 - En gosse föds på Hamngatan 4 som sedermera skulle gå till historien som konstnären Alexander Roslin, mannen som bland annat skapade "Damen med slöjan".

1775 - Frans Suell såg till att hamnen byggdes ut och moderniserades.

1787 - Kommendanthuset uppförs och är numera Humanitetens hus.


1800-talet

1800-talet innebär att industriåldern gör sitt inträde i Malmö. Ett flertal personer var då med och skapade det moderna Malmö - en stad som blev intressant både ur historisk, affärsmässig och kulturell synpunkt.
1804 - Malmös fästningsverk raseras.
1806 - Under ett halvår - november och 6 månader framåt - var Malmö inofficiellt landets huvudstad. Kungafamiljen var inkvarterad i hus vid Stortorgets norra sida och utländska diplomater trängdes på Malmös gator.
1808-1809 - Rådhuset används som fältsjukhus.
1813 - Malmö Tidning, stadens första tidning trycks och leveri ca 40 år innan den ersätts av Malmö Nya Allehanda.
1814 - Rådhuset tas åter i bruk efter ombyggnad och reparation.
1819 - En byggnad växer fram på Drottningtorget, husarernas gamla ridhus.
I början på 1900-talet och 60 år framåt användes lokalerna som saluhall, för att senare åter byta skepnad och bli det Vagnsmuseum som finns där idag.
1828 - Hjulångaren Caledonia korsar sundet under stort jubel och beundran!
1840 - Frans Henrik Kockum startar sin mekaniska verkstad på den plats som i våra dagar heter Davidshallstorg.
1845 - Järnvägen debuterade i Malmö efter förslag från greve von Rosen.
1848 - Den liberala tidningen Snällposten, numera även känd som Sydsvenska Dagbladet Snällposten, ger ut sitt första nummer.
1856 - ...gick premiärtåget till Lund från Malmö Central.
1872 - Malmö kallas numera för Parkernas stad. Stadens äldsta park, Kungsparken, presenteras för första gången av stadens befolkning.
1877 - Tullhuset byggs, det som idag är MalmöBörshus. Hotell Kramer ritas och blir ett pampigt bygge vid Stortorget.
1880 - Caroli Kyrka står klar.
1881 - August Palm höll föredrag i Malmö och gav ut den första socialist-tidningen Folkviljan, av motståndare även kallad "Illviljan". Fackföreningar organiserades i Malmö.
1887 - Socialistiska Arbetet måste tryckas i Köpenhamn, för ingen i Malmö ville åta sig tyrckningen av den "farliga" tidningen...
1890 - Den 1.a maj skred det första demonstrationtåget genom våra gator. Samma år ritades och byggdes Centralstationen och den ombyggda kyrkan S:t Petri invigdes i sin nuvarande form. Någon gång i slutet av 1890-talet byggdes även Apoteket Lejonet.
1891 - Butterickshuset ritades och blev älskat av malmöborna. Det revs dock under 1990-talet trots våldsamma protester
1896 - anordnades det två viktiga utställningar i vår stad, den Nordiska Industri- och slöjdutställningen och den Svenska Allmänna Lantbruksutställningen. Detta år byggdes även Idrottsplatsen. Statyn av Karl X Gustav som står på Stortorget än i våra dagar uppfördes.
1898 - Det än idag populära kallbadhuset på Ribersborg färdigställs och byggs sedan om till sitt ursprungliga skick 100 år senare, 1998. På Södra Förstadsgatan 78 föddes skalden Hjalmar Gullberg.
1899 - Cirkusarenan Hippodromen stod klar detta år, den byggnad som vi idag känner under namnet Hipp. Mamö Stadsbibliotek invigdes.


1900 till nutid

Malmö växer så det knakar på bredden med områden som Augustenborg och Rosengård och på höjden med skyskrapor som Kronprinsen och Sydsvenskan. Andra exempel på höga byggnadsverk är Kockumskranen och Hyllie vattentorn. Här hålls fotbolls-VM och Eurovision Song Contest medan teatrar och konsthallar poppar upp som svampar ur jorden. Nu stärks även banden med Danmark i samband med Öresundsbrons invigning. Kanske kan man säga att vigselringen mellan herr Köpenhamn och fru Malmö äntligen är på plats?

Vi är nu framme vid slutet av vår resa genom Malmös fantastiska historia! En historia som än idag lever och andas, där varje dag fortfarande är ett oskrivet blad som sällas till den tjocka bok av händelser och personer som satt sina minnes- avtryck i staden. Man kan knappt tänka sig att det inte är så länge sedan fåren gick och betade på Södra Förstadsgatan. 1900-talet bjöd på många omvälvningar för Malmö.

1900 - Slottsparken invigs
1907 - Johanneskyrkan invigs. Samma år ser vi folk roa sig med hästkapplöpningar på Jägersro trav- och galoppbana.
1910 - Historiens första Öresundsflygning äger rum då danske Robert Svendsen landar på Limhamnsfältet. Det tog honom 34 minuter, nästan lika länge som sedermera Flygbåtarna skulle ta när de började trafikera Öresund... På Södergatan restes teatern/biografen Palladium.
1914 - Baltiska utställningen som 1928 resulterade i en av Malmös vackraste parker, Pildammsparken.
1924 - Flygplatsen Bulltofta anlades, men först 1954 får flygplatsen en permanent startbana.
1944 - Shakespeares "En midsommarnattsdröm" inviger Mamö Stadsteater. Kvällen var storslagen, inte minst med tanke på att teatern var störst i Nord-Europa!
1947 - Än idag populära "Rundan" som tar oss på en tur kring Malmö längs stadens glittrande kanaler, hade sin premiärtur.
1950 - Malmö får ett av sina många vackra skulpturer: "Människan och Pegasus" av Carl Milles. Milles var själv med vid invigningen och sade att Pegasus, som symboliserar den fria tankens flykt, var det mest fantastiska verk han skapat.
1958 - Fotbolls-VM kunde hållas på det ståtliga Malmö Stadion, ett arkitektoniskt mästerverk utformat som ett öra mot suset i Pildammsparken. Den nya stilen bemöttes dock med viss skepsis och en dåtida åskådare utbrast "Nu måste man ha slips för å gå på match"... Samma år badade malmötjejen Anita Ekberg i en fontän i "Det ljuva livet" (La Dolce Vita) inför hela världens ögon och vann odödlighet.
1961 - Sveriges största biograf, Royal, byggs vid Södertull.
1964 - Mamös eget "Empire State Building" reser sig ståtligt över staden - blåa Kronprinsen.
1972 - Sturpus flygplats invigs i december.
1973 - Ytterligare ett byggnadsverk som kan ses vida omkring är Hyllie vattentorn.
1974 - Kockumskranen blir för Malmö var Eiffeltornet är för Paris. (Kranen blev nedmonterad 2002).
1975 - Ett av Europas största rum för den samtida konsten, Konsthallen, invigs.
1979 - Olof Palme talar när Malmö firar socialdemokratiska partiets 90-års jubileum på Amiralen.
1983 - En 16-årig skolflicka, Carola Häggkvist vinner Melodifestivalen på Palladium i Malmö med "Främling"...
1985 - En populär skulptur, ofta fotograferad invigs på Södergatan: Optimistorkestern.
1987 - 10 000 malmöbor deltar i ett fackeltåg mellan Möllevångstorget och Nobeltorget när Bertil Johansson inviger Olof Palmes plats.
1988 - Stadsteatern fungerar som värd för Melodifestivalen än en gång. Tommy Körberg vinner med "Stad i ljus".
1989 - 1-maj arrangemangen tidigareläggs med 2 timmar för att folk ska ha tid att se finalmatcherna i årets ishockey-VM i lugn och ro!
1991 - Än en gång tar Carola hem segern med "Fångad av en Stormvind" på Stadsteatern i Malmö, och senare även den internationella uttagningen i Rom.
1992 - Malmö arrangerar Eurovision Song Contest.
1996 - Göran Persson blir Sveriges statsminister och "Malmöbo". Vi undrar vilket som är "finast"?
1997 - Nya huvudbiblioteket invigs strax intill den gamla byggnaden.
1998 - Ett kunskapens hus, Malmö Högskola öppnar.
1999 - 2000 I augusti 1999 står Öresundsförbindelsen färdig i sin grundkonstruktion och första bilen har redan kört sin premiärtur över bron. Den storslagna invigningen sker dock inte förrän vi når slutstationen av denna tidsresa, d v s den 1:a juli år 2000. Uppståndelsen är stor när danska Drottning Ingrid och Sveriges kung Carl-Gustav inviger men vi som nu företagit denna resa genom århundraden vet att våra band med danskarna inte är nya, snarare har banden oss emellan aldrig riktigt klippts av sedan stenåldern!

Hösten 2000 går en epok i graven när den socialdemokratiska tidningen Arbetet läggs ned för gott. Tidningen hade då funnits sen 1887.

2001 - Ännu en stor mässa lockar besökare till staden, den första europeiska bomässan- Bo01.
2002 - Kockumskranen nedmonteras.
2005 - Turning Torso invigs. Malmö får ett nytt landmärke. Runt omkring växer Västra hamnen.
2008 - Invigningen av Malmö Arena. Tunnelborrning för Citytunneln är redan klar. Denna nya kommunikationslösning beräknas vara klar 2011.

Partner Sites