axeldanielsson Axel Danielsson, Malmöprofiler
Malmö has a long history well integrated with modern life and immigration has made Malmö a multicultural centre. Malmö is famous for its parks, make sure you have a stroll in at least some of them, before you leave. You will find out it was very worthwhile.. The Western Harbour is a new - and very chic - district of Malmö, situated by the sea, and build on the former port and industrial land.. Stortorget - Lilla Torg - Gustav Adolf Torg and Möllevångstorget. Malmö Arena is the latest addition to northern Europe’s growing number of modern, multi-purpose concert and event venues.....And-the-Nakashima-Propellor...Several interesting old buildings have been preserved in the very centre of Malmö...
BOKA DIREKT

Boka hotellrum nu:


Incheckning:

Utcheckning:
MALMÖPROFILER

Axel Danielsson

Publicerad: 2003-09-22
Profilerna är sorterade efter för-/artist-/bandnamn.
Danielsson var en föregångsman inom svensk arbetarrörelse och den tidning han grundade, Arbetet, var i gång i hela 113 år innan nedläggningen år 2000.


Det var i socialdemokratins gryning som värmlänningen Axel Danielsson steg in i rampljuset tillsammans med namn som August Palm och Hjalmar Branting.

Efter studenttiden i Uppsala 1881 ägnade han sig åt litterär och publicistisk verksamhet i Stockholm och blev kraftigt intresserad av socialismens läror. Då August Palm startade tidningen Social-Demokraten 1885 blev Danielsson knuten till tidningen och för att året därpå i praktiken sköta tidningen då August Palm var på politisk talturné.

Då Halmar Branting sedermera övertog redaktörskapet efter August Palm och tidningen fick en annorlunda journalistisk inriktning, fann sig Danielsson mer och mer i bakgrunden för att slutligen avgå 1887.

Axel Danielsson lämnade Stockholm samma år för att flytta till Malmö, varifrån han kunde sprida socialistiska idéerna till södra Sverige. Det var för detta ändamål han grundade den socialistiska tidningen Arbetet i Malmö, för vilken han var ledare ända fram till sin död 1899.

Det var en jäsningens tid i Malmö, med stormiga möten och häftig agitation. Danielsson hade en osedvanlig förmåga att gripa massornas passion och han agiterade starkt och energiskt mot både myndigheter och enskilda personer. Han använde även det skrivna ordet som ett kraftigt vapen.

Hans vassa tunga och skarpa penna ledde dock 1888 till en rad åtal och raka vägen till gallren i Malmö cellfängelse, där han avtjänade 18 månader av sitt korta liv. Under fängelsetiden översätter han det tyska dramat ”Dantons död” med motiv från franska revolutionen och låter det gå som följetong i Arbetet under 1889.

Det var en annorlunda Danielsson som släpptes ut ur fängelset 1890. Det tidigare heta glöden var betydligt mer dämpad och följande år ägnade han mer åt organisationsarbete i partiet.

Danielsson var en utmärkt skribent som kunde skrivandets konst. Tillsammans med Bengt Lidforss betraktas Axel Danielsson som två av de tidigaste och främsta litterära företrädarna inom arbetarrörelsen.

1897, två år före sin död, presenterade Danielsson det socialdemokratiska partiets första partiprogram, som han för övigt hade skrivit nästan helt själv. Inspirerad från tysk socialdemokrati men ändå med svensk särprägel vad gäller fackföreningarnas skiljande från partiet. Partiet skulle vara ett klass- och massparti, en demokratisk folkrörelse och partiet var för en grundlig samhällsomvandling men inte ett revolutionärt omstörtande. Ett av de viktigaste målen var allmän rösträtt.

Axel Ferdinand Danielsson föddes i Stafnäs i Värmland 1863 och dog den 30 december 1899 i Elsterberg i Sachsiska Schweiz, där han vistades för sin hälsa. Han blev 36 år gammal.

Danielsson var en föregångsman inom svensk arbetarrörelse och den tidning han grundade, Arbetet, var i gång i hela 113 år innan nedläggningen år 2000.

I Malmö finns till hans minne en byst i Folkets Park och en bronsskulptur utanför Stadshuset. Malmö har även en Axel Danielssons väg som rundar området Lindeborg och sträcker sig ut mot Lindängen.Publicerad: 2003-09-22
Partner Sites